DMCA orria

DMCA kentzeko eskaera bidali nahi baduzu, bai copyright-jabea edo egile-eskubidearen jabea ordezkatzen duen pertsona gisa, mezu elektroniko honetara bidali dezakezu:

kontsultak@cradleview.net

Mesedez, bete lege-erantzukizun guztiak eskaera bidaltzean eta ziurtatu zure edo copyright-jabearen eskubideak urratzen dituen edukiarekin esteka duzula. Eskaera bidaltzen duzunean, baimendu iezaguzu 24 ordura arte eskaera berrikusteko eta kentzeko eskaerari buruzko gure erantzunaren berri emateko.

Eskaera legezkoa ez dela eta/edo zure eskaera baliogabea dela ikusten badugu (adibidez, jabetza ez duzun edukiagatik edo eskubiderik ez duzun edukiagatik kentzeko eskaera bat bidaltzen baduzu) zure eskaera baztertuko dugu. Hala ere, zure mezu elektronikoari erantzungo dizugu eta gure erabakia zein den jakinaraziko dizugu.

Zure eskaera baliozkoa bada, esteka edo aipatzen duzun edukia berehala kenduko da edo 24 orduko epean. Gure webgunea: cradleview.net % 100 DMCA betetzen du eta eskubideen jabe ez garen egile-eskubidedun eduki guztia kentzen dugu (baldin badago).

Ahal dugun guztia egiten dugu copyright-edukia gure webgunean ager ez dadin

Batzuetan, kontratu bidez edo freelance idazleek guretzat lan egiten duten gure webguneko egileek eurena ez den edukia erabiltzen edo lapurtzen dute. Honetaz gain, kontuak dituzten eta kudeatzen dituzten gure webguneko erabiltzaile batzuek copyrightdun edukia kargatzen dute argitalpen moduan, komunitate-orrietako irudietan edo baita beren profileko argazkian ere Cradle View-n beren konturako.

Guk ahal dugun guztia egiten dugu hori saihesteko, eta gure betebeharra da horrelako urraketak aurkitzea eta horien gainean jardutea ahal bezain laster eta egiten dugun. Berriz ere, badakizu Cradle View-n zure eskubideak urratzen dituen zerbait dagoela, bidali mezu elektroniko bat helbide honetara:

kontsultak@cradleview.net

Translate »